Medlemskap


För linux i Uppsala sedan 2002

Den rekommenderade medlemsavgiften är 100 kr. Det står dock alla medlemmar fritt att betala in ett större eller mindre belopp.

Det finns olika sätt att registrera sig på:

Betala in avgiften till 9022.69.789.84

Ange din e-postadress som referens vid inbetalningen (om du inte vill göra det kan du ange någon annan unik information) E-posta adressuppgifter, tele, namn och (valfritt) ev. alias till medlem@ulug.se så att vi kan koppla ihop din betalning med e-postadressen.

De medlemmar som betalar in den rekommenderade medlemsavgiften eller mer får även ett shellkonto på föreningens server (observera att vi av säkerhetsskäl endast kan ge det till medlemmar som deltagit i våra fysiska aktiviteter som t.ex. fikaträffar, samt uppgett telefonnummer vid registreringen).

Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret bör vara betald senast den sista juni.

Nya medlemmar som betalar in medlemsavgiften under ett pågående verksamhetsår blir medlemmar från och med den dag betalningen kommit in till och med verksamhetsårets slut. Sedan förnyas medlemskapet enligt ovan.

Utdrag från föreningens stadgar:


§2. Medlemskap
Föreningsmedlem godkänner föreningens stadgar och att föreningen lagrar och hanterar vederbörandes personuppgifter, även på datamedia.

Inträde:
Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår, samt uppgivit namn, adress och e-postadress.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiftens storlek för kommande år bestäms på årsmötet. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.