Styrelse


Föreningen leds av en demokratiskt vald styrelse bestående av 3 - 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen nås via mail till styrelse(snabel-a)ulug.se.

Styrelsen har följande sammansättning:

  • Ordförande: Jon Johnson

  • Kassör: Jonatan Andersson

  • Ledamöter:

    • Rikard Lindström
    • Mattias Nyberg
  • Revisor: Karl Ljungkvist